Under 14’s Season To Date

Under 14’s Season To Date

Posted on August 17, 2012 in 'Juniors 2012'

Under 14’s – Results Update

v Rockingham – won 7-0

v Canning City – won 7-0

v Skilleroos – won 8-0

v East Freo – won 5-0

v Hammersley – cup QF – won 7-0

v Balcatta – won 3-0

v Bunbury – won 5-0

v NTC Girls – won 4-1

v Perth – won 2-1